info@succesfd.nl |  +3133-4613347
+3133-4613347 info@succesfd.nl Menu

WIA verzekering

WIA-verzekeringen

Als uw werknemer na twee ziektejaren nog niet is hersteld, kan hij geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden verklaard door UWV. Hij komt dan in de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) en kan met een enorme inkomensterugval te maken krijgen. Als werkgever kunt u voor een inkomensaanvulling zorgen.

De WIA bestaat uit twee onderdelen:

 • De regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA).
 • De regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA).

WGA

Als uw werknemer tussen 35% en 80% arbeidsongeschikt is, ontvangt hij een WGA-uitkering. Dat is vrijwel altijd een financiële achteruitgang. Deze uitkering wordt nog tien jaar aan u doorbelast via een gedifferentieerde WGA-premie en in veel cao’s zijn afspraken gemaakt om de WGA-uitkering aan te vullen. Bovendien heeft u voor uw arbeidsongeschikte werknemer nog tien jaar re-integratieverplichtingen.

Waarvoor bent u verzekerd?

Als u eigenrisicodrager bent voor de WGA, kunt u het risico zelf verzekeren en zo sturen op kosten en re-integratie van uw werknemers met een WGA-uitkering. Wat kan er onder de dekking vallen?

 • WGA uitkering
 • Werkgeverslasten
 • Ondersteuning bij re-integratieactiviteiten
 • Vergoeding van re-integratiekosten

Flexwerkers

Uw WGA-risico heeft niet alleen betrekking op uw werknemers in vaste dienst. Sinds 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (de Wet BeZaVa) in werking getreden. Iedere werkgever heeft daardoor nu ook de financiële verantwoordelijkheid voor de uitkeringslast van de WGA voor (ex-)werknemers met een tijdelijk dienstverband.

Flex en vast in één regeling

Per 1 januari 2017 zijn de WGA-vast en WGA-flex samengevoegd tot één financieringsregeling. U moet daarom kiezen: alle risico's – dus voor flex én vast – afdekken bij UWV of alles bij een private verzekeraar onderbrengen. Wij maken berekeningen voor u en adviseren u over de beste verzekeringsoplossing voor uw bedrijf.

De premie

De premie van de WGA-eigenrisicoverzekering is onder meer afhankelijk van:

 • WGA-cijfers van uw bedrijf
 • Beroepssector
 • De gekozen dekking
 • Eigen risico
 • Aantal werknemers

IVA

Wanneer uw werknemer volledig (80% of meer) arbeidsongeschikt is, krijgt hij een IVA uitkering. Voorwaarde is wel dat de arbeidsongeschiktheid duurzaam is, dat wil zeggen dat herstel uitgesloten is of dat de kans op herstel op lange termijn (5 jaar of langer) klein is. U kunt als werkgever een collectieve verzekering afsluiten om de IVA-uitkering van uw werknemer aan te vullen.

Excedentverzekering

Een WGA- of IVA-uitkering is gebonden aan een bepaald maximum. Voor werknemers met een hoog salaris is arbeidsongeschiktheid daarom een extra risico omdat de inkomensachteruitgang in procenten zeer groot kan zijn. Met een collectieve Excedentverzekering zorgt u voor een inkomensaanvulling.