info@succesfd.nl |  +3133-4613347
+3133-4613347 info@succesfd.nl Menu

Starterslening

Hypotheken voor starters

De hypotheekregels zijn tegenwoordig veel strenger dan voorheen. Veel starters merken dat ze niet veel kunnen lenen, als ze al in aanmerking komen voor een hypotheek. Toch zijn er ook voor starters goede mogelijkheden om de financiering rond te krijgen.

Starterslening

U wilt voor het eerst een huis kopen, maar de hypotheek waarvoor u in aanmerking komt bij de bank is onvoldoende. Dan kunt u soms bij de gemeente of de provincie een extra lening krijgen boven op uw hypotheek. Dit is de Starterslening.

Hoe werkt het?
Sinds 1 januari 2017 bestaat de Starterslening uit twee delen: de Starterslening en de Combinatielening. De Starterslening moet u vanaf het begin verplicht aflossen. Om aan die verplichting te kunnen voldoen, leent u iedere maand een bedrag met de Combinatielening. Maar over deze Combinatielening betaalt u de eerste drie jaar geen rente en aflossing. Uw maandlasten blijven in die periode dus laag. Na die eerste drie jaar gaat u zowel over de Starterslening als over de Combinatielening rente en aflossing betalen.

Hoeveel kunt u lenen?
De hoogte van de Starterslening hangt af van uw inkomen en uw eigen vermogen. Bovendien bepaalt uw gemeente of provincie hoe hoog de maximale lening is en wat de maximale aankoopprijs van uw woning mag zijn.

Voor wie?
Uw gemeente of provincie bepaalt wie er voor de Starterslening in aanmerking komen. Zo kan de lening bestemd zijn voor een afgebakende doelgroep of een specifieke wijk of project. U krijgt bovendien alleen een Starterlening als u kredietwaardig bent. De gemeente of provincie vraagt daarom naar uw financiële gegevens.
Doet ook úw gemeente mee aan de Starterslening?

Startershypotheek

Veel geldverstrekkers bieden speciale hypotheken aan voor starters. Zij kijken dan niet alleen naar uw salaris en vermogen, maar ook naar uw carrièreperspectief. De interne hypotheeknormen van de bank kunnen bij goede vooruitzichten wat soepeler gehanteerd worden. Wel moet de geldverstrekker voldoen aan de wettelijke regels. Een startershypotheek kan ook gekoppeld worden aan een garantstelling van de ouders.

Garantstelling (groot-/schoon-)ouders

Ouders, schoonouders of grootouders kunnen garant staan voor uw hypotheek. Zij worden dan mede hoofdelijk aansprakelijk, wat betekent dat de bank bij hen kan aankloppen als u niet voldoet aan uw betalingsverplichtingen.

Een geldverstrekker gaat pas akkoord met de garantstelling als de financiële positie van degene die garant staat in orde is. Dat betekent dat de garantsteller zijn financiële gegevens moet laten zien. Verder wordt naar uw toekomstperspectief gekeken, want uiteindelijk is het de bedoeling dat u zelf de hypotheeklasten kunt dragen zonder de garantstelling. Zodra dit het geval is, kan de garantstelling vervallen.

Belastingvrije schenking

Een schenking tot 102.010 euro is belastingvrij als aan twee voorwaarden wordt voldaan: het geld wordt in de eigen woning van de ontvanger gestoken en de ontvanger is tussen 18 en 40 jaar oud. Het zijn niet per se uw ouders die de schenking kunnen doen: iedereen in Nederland mag in principe iemand tussen 18 en 40 jaar dit belastingvrije bedrag schenken voor de financiering van de woning.

Uw ouders hebben bovendien de mogelijkheid u ieder jaar een belastingvrij bedrag te schenken. Voor 2019 is dat 5.428 euro. Daarmee kunt u de hypotheeklasten (deels) betalen. Aan de jaarlijkse schenking zijn geen voorwaarden verbonden wat betreft leeftijd of bestedingsdoel.

Familiehypotheek

U hoeft niet per se naar een bank voor uw hypotheek, ook uw ouders of andere familieleden mogen u een hypothecaire lening geven. Uw woning is dan het onderpand van de lening. De zogenaamde familiehypotheek kan in plaats van of naast een reguliere hypotheek gesloten worden. De voorwaarden voor een familiehypotheek zijn:

  • De hypotheek moet geregistreerd worden bij de Belastingdienst.
  • U moet de lening in 30 jaar stap voor stap aflossen.
  • De rente moet marktconform zijn.

Wordt niet aan deze voorwaarden voldaan, dan komt u niet in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek. Leg afspraken over het geleende bedrag, het rentepercentage, de rentevaste periode, de einddatum en hoe de rente en aflossing betaald vast bij de notaris.

Dubbel profijt

De familiehypotheek biedt niet alleen u voordeel, uw ouders kunnen er ook beter van worden. Zij kunnen namelijk meer rente ontvangen over het uitgeleende bedrag dan wanneer dat geld op een spaarrekening staat. Deze rente-inkomsten zijn bovendien onbelast, terwijl u zelf wel de betaalde hypotheekrente kunt aftrekken.

Lenen en schenken kunnen ook gecombineerd worden. U betaalt uw ouders rente en aflossing en uw ouders schenken u ieder jaar 5.482 euro. Zo zijn uw hypotheeklasten gemakkelijker te dragen.

Perspectiefverklaring uitzendkrachten

Bent u langer dan een jaar in dienst van een uitzendbureau? Bespreek dan met het bureau of u een perspectiefverklaring kunt krijgen. Daarin staat hoe uw kansen op werk zijn in de huidige arbeidsmarkt. Een aantal geldverstrekkers zijn bereid uitzendkrachten met een perspectiefverklaring een hypotheek te verstrekken. Uw uitzendbureau moet dan wel gecertificeerd zijn door de Stichting Perspectiefverklaring.