info@succesfd.nl |  +3133-4613347
+3133-4613347 info@succesfd.nl Menu

Lenen

Als u een grote uitgave te wachten staat, maar u niet over het nodige budget beschikt, kan een lening een uitkomst zijn. Een lening moet verantwoord en veilig zijn. Klop daarom eerst bij ons aan voor advies.

Verantwoord lenen

Een lening is verantwoord wanneer u rente en aflossing kunt betalen zonder in financiële problemen te komen. We beginnen ons adviesgesprek daarom met een analyse van uw situatie. Is een lening echt de beste oplossing om uw wens te vervullen? Hoe is de balans tussen uw inkomsten en uitgaven? Welke leenvorm past bij uw bestedingsdoel? Is het handig om leningen samen te voegen? Wij rekenen bovendien uit hoeveel u kunt lenen en wat de lening u per maand kost.

Veilig lenen

Niet iedere lening is veilig. Zo waarschuwt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) regelmatig voor onbetrouwbare aanbieders van flitskredieten. Een flitskrediet is een (kleine) lening die binnen drie maanden terugbetaald moet worden. Sommige aanbieders houden zich niet aan de wettelijke regels en de AFM heeft ook al enkele malen boetes uitgedeeld. Soms heeft een aanbieder geen vergunning van de AFM om consumentenkrediet te verschaffen, soms worden er veel te hoge kosten in rekening gebracht. Of leners moeten vooraf geld betalen, bedoeld als verzekeringspremie. Het kan dan zijn dat u na de betaling niets meer hoort en u uw geld kwijt bent.

Kies voor een verantwoorde en veilige lening en laat u door ons adviseren.

Leenvormen

U kunt kiezen uit verschillende leenvormen:

Persoonlijke lening
U spreekt af hoeveel u leent en binnen welke termijn u dit bedrag aflost. De rente en de aflossing per maand staan voor de hele looptijd vast. Uw maandelijkse kosten blijven stabiel en u weet precies wanneer de lening is afgelost. Deze lening is niet flexibel, want u mag in principe niet voortijdig aflossen.

Voordeel

  • Duidelijkheid; u weet precies hoeveel u betaalt en hoe lang de looptijd is.

Nadelen

  • Als u tussentijds wilt aflossen, moet u meestal een boete betalen.
  • De rente is meestal hoger dan bij een doorlopend krediet

Doorlopend krediet
U spreekt een maximum leenbedrag af en mag tot deze grens onbeperkt geld opnemen. U betaalt alleen rente over het opgenomen bedrag. De rente is variabel en kan gedurende de looptijd stijgen of dalen. Een voordeel is dat u altijd kosteloos kunt aflossen. De mogelijkheid om steeds weer geld op te nemen, kan ertoe leiden dat consumenten niet meer van hun lening afkomen. Daarom is besloten dat de looptijd van een doorlopend krediet voortaan maximaal 15 jaar is.

Voordelen

  • Zolang het maximum niet bereikt is, kunt u altijd geld opnemen.
  • Boetevrij aflossen is mogelijk.
  • Rente is variabel en vaak wat lager dan de vaste rente.

Nadeel

  • De rente is variabel en kan dus plotseling stijgen.

Registratie BKR

Bij het aanvragen van een persoonlijke lening of een doorlopend krediet zijn wij wettelijk verplicht informatie op te vragen bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Hier staan uw gegevens over persoonlijke leningen, doorlopende kredieten, creditcard, aankopen op afbetaling, de mogelijkheid tot rood staan en langere betalingsachterstanden op de hypotheek geregistreerd. Dat geldt al voor kredieten vanaf 250 euro met een looptijd van minstens een maand. Ook als in uw smartphoneabonnement kosten zitten voor de aanschaf van het toestel, wordt dat als krediet gezien. Dat wordt geregistreerd bij het BKR als het bedrag boven de 250 euro uitkomt. Een registratie bij het BKR kan van invloed zijn als u een lening of een hypotheek wilt afsluiten.

Lenen voor een verbouwing

Is uw huis toe aan een opknapbeurt maar heeft u onvoldoende financiële reserve? Dan is het zeker de moeite waard een lening te overwegen. De rente over de lening is namelijk fiscaal aftrekbaar als u het geld besteedt aan onderhoud of verbetering van de woning. Wij gaan voor u na welke leenvorm het beste past bij uw verbouwingsplannen. Dat kan een ‘gewone’ lening zijn of een tweede hypotheek.

Tweede hypotheek
U kunt voor uw verbouwing een extra hypotheek afsluiten. Het voordeel is dat hypotheekrente vaak lager is dan rente bij een gewone lening. Het nadeel is dat de lening een lange looptijd heeft, wat het weer duurder maakt. Of een geldverstrekker u een tweede hypotheek wil geven hangt af van de marktwaarde van uw woning na de verbouwing, de hoogte van uw inkomen en uw huidige hypotheeklasten. De tweede hypotheek moet na maximaal 30 jaar helemaal afgelost zijn.

Voor een tweede hypotheek kunt u vaak alleen terecht bij uw huidige hypotheekverstrekker. U moet bovendien rekening houden met advies-, notaris- en taxatiekosten en eventueel kosten voor de Nationale Hypotheekgarantie (NHG).

Persoonlijke lening
De rente van een persoonlijke lening is vaak hoger dan die van een tweede hypotheek. Het voordeel is dat u de lening in korte tijd kunt aflossen, bijvoorbeeld in vijf jaar. Meestal betaalt u geen advies-, taxatie- of notariskosten. De rente over een persoonlijke lening is onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Hiervoor moet u onder andere het aflossingsschema voorleggen aan de Belastingdienst.

Of u in aanmerking komt voor een persoonlijke lening hangt af van uw inkomen, uw woonlasten en eventueel andere financiële verplichtingen. Bij overlijden wordt in de meeste gevallen (een gedeelte van) de lening kwijtgescholden.